0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công hệ thống khí nén và ống dẫn hồ nhà máy TOTO

Thi công hệ thống khí nén và ống dẫn hồ nhà máy TOTO

Thi công hệ thống khí nén và ống dẫn hồ nhà máy TOTO

  • Chi tiết dự án
  • Khách hàng: Công Ty TNHH TOTO Việt Nam
  • Địa điểm: Hưng Yên
  • Quốc Gia: Việt Nam
  • Tổng diện tích:
  • Tổng giá trị:
  • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống khí nén và ống dẫn hồ nhà máy  TOTO

Hạng mục thi công cụ thể: 

  1. Hệ thống khí nén
  2. Hệ thống đường ống dẫn hồ

Đã hoàn thành