0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Công ty TNHH  Giấy Yuen Foong Yu
 • Địa điểm: KCN Đồng Văn 2- Hà Nam
 • Quốc Gia: Đài Loan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống Unity nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Cung cấp thi công các hạng mục: 

 1. Hệ thống Utility
 2. Hệ thống hơi quá nhiệt steam Boiler
 3. Hệ thống khí nén

Đã hoàn thành