0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Hệ thống điện nhẹ là hệ thống công nghệ cao gồm: điện thoại, camera, truyền hình,… chiếm 10% - 20% dự án.

Tổng hợp các hướng dẫn vận hành hệ thống chiller, kinh nghiệm vận hành từ những công trình quy mô lớn.

Trước khi đi vào hoạt động chính thức, hệ thống cơ điện cần phải đạt các tiêu chuẩn nghiệm thu lắp đặt thiết bị.

Trang thiết bị thi công cơ điện tại Nhà Thầu Cơ Điện Lạnh Phú Hải luôn được đầu tư, nâng cấp thường xuyên.

Thi công hệ thống điện nước nhà xưởng luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu trong các công trình xây dựng.

Cung cấp vật tư, thi công ống chiller, hệ thống đường ống gas, hệ thống điện, bồn chứa,... gọi 0914 966 446.

3 / 4 page