0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Cung cấp thiết bị, thi công hệ thống hóa chất nhà máy JA Solar

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH JA Solar Việt Nam
Địa điểm Bắc Giang
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2018

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cung cấp hóa chất tự động cho sản xuất

Mô tả công việc

Dự án:  Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt hệ thống cấp hóa chất nhà máy JA Solar

Hạng mục thi công cụ thể: 

  1. Cung cấp thiết bị hệ thống cấp hóa chất sản xuất
  2. Lắp đặt hệ thống cấp hóa chất sản xuất

Đã hoàn thành