0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

DONGWHA VIETNAM HANOI

Chi tiết dự án
Khách hàng CÔNG TY TNHH OSL ENG VINA
Địa điểm Lô CN1.2, CN2, CN3, CN4.1 KCN Sông Công 2, Quận Tân Quang,
Quốc Gia Hàn Quốc
Tổng diện tích Tổng diện tích 500.000m2 ( Gồm các khối nhà xưởng 1 tầng )
Tổng giá trị
Nội dung công việc Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng
Năm thực hiện 2021

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống báo cháy
  • 2: Hệ thống chống sét

Mô tả công việc

Dự án:  DONGWHA VIETNAM HANOI

Hạng mục: 

  1. Thiết kế , nghiệm thu hệ thống chữa cháy
  2. Hệ thống chống sét, đèn sự cố, thoát nạn
  3. Hệ thống điện báo cháy
  4. Hệ thống chữa cháy

Đã hoàn thành