0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Khách sạn Le Jardin

Chi tiết dự án
Khách hàng Khách sạn Le Jardin
Địa điểm 46 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình – Hà Nội
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích 66 Phòng
Tổng giá trị
Nội dung công việc Tổng thầu cơ, điện
Năm thực hiện 2019

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
  • 3: Hệ thống cơ
  • 4: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 5: Hệ thống thông gió
  • 6: Hệ thống điều hòa
  • 7: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Dự án:  Khách sạn Le Jardin 46 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình – Hà Nội.

Cung cấp thi công các hạng mục: 

  1. Hệ thống Điện, Điện nhẹ
  2. Hệ thống Điều hòa không khí
  3. Hệ thống Cấp thoát nước

Đã hoàn thành