0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

NHÀ MÁY ARTPRESTO

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty CP Ứng dụng và Chuyển Giao Công Nghệ Xây Dựng
Địa điểm KCN Châu Sơn, tỉnh Hà Nam
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích 6.000 m2
Tổng giá trị
Nội dung công việc Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng
Năm thực hiện 2019

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống thông gió

Mô tả công việc

Dự án:  NHÀ MÁY ARTPRESTO

Hạng mục: 

  1. Điện động lực cấp nguồn
  2. Hệ thống điều hòa thông gió

Tính chất dự án: xây dựng mới