0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

NHÀ MÁY YKK

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam
Địa điểm Hà Nam, Việt Nam
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích 40.000 m2
Tổng giá trị
Nội dung công việc Hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng
Năm thực hiện 2019

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thông gió
 • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Dự án:  NHÀ MÁY YKK 

Hạng mục: 

 1. Thi công cơ điện
 2. Hệ thống chữa cháy
 3. Hệ thống hút khói
 4. Hệ thống cấp thoát nước
 5. Hệ thống điều hòa thông gió
 6. Hệ thống khí nén
 7. Hệ thống nước làm mát cooling
 8. Hệ thống nước lạnh chiller
 9. Hệ thống hút xử lý khí 

Tính chất dự án: xây dựng mới