0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

nhà máy vinh hạnh tổng quan

Hệ thống điều khiển nước chiller

lắp đặt bơm chiller và bơm cho hệ thống làm mát cooling tower

Lắp đặt tháp giải nhiệt cooling tower

Lắp đặt tháp giải nhiệt cooling tower

Lắp đặt hệ thống nước lạnh chiller và khí nén cho máy ép nhựa

Thi công lắp đặt phòng bơm chiller, cooling

Thi công hệ thống chiller, khí nén, cooling tower nhà máy Vinh Hạnh

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH Vinh Hạnh
Địa điểm Tỉnh Hà Nam
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2017

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống thông gió
  • 3: Hệ thống điều hòa
  • 4: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
  • 5: Hệ thống khí nén
  • 6: Hệ thống nước mềm RO
  • 7: Hệ thống khí Nitrogen

Mô tả công việc

Thiết kế cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống phụ trợ sản xuất:

     1. Thiết kế lắp đặt hệ thống khí nén sản xuất.

     2. Thiết kế lắp đặt hệ thống nước tháp giải nhiệt cho máy sản xuất.

     3. Thiết kế lắp đặt hệ thống nước lạnh chiller cho máy sản xuất.

     4. Hệ thống thông gió cho khí nén, phòng phụ trợ.

     5. Hệ thống làm mềm nước cho chiller, cooling tower.