0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy Ramatex

Chi tiết dự án
Khách hàng Tập đoàn Ramatex
Địa điểm KCN Vsip- Hải Phòng
Quốc Gia Singapore
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2017

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước nhà máy may mặc Ramatex

Hạng mục: 

  1. Hệ thống cấp thoát nước

Đã hoàn thành