0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Tổng thầu cơ điện giảng đường FPT Gamma

Chi tiết dự án
Khách hàng Trường Đại học FPT
Địa điểm Láng Hòa Lạc- Hà Nội
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2018

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống điện máy phát
 • 4: Hệ thống điện động lực
 • 5: Hệ thống cơ
 • 6: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 7: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt
 • 8: Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống cơ điện giảng đường FPT Gamma

Cung cấp thi công lắp đặt Hạng mục: 

 1. Hệ thống điện chiếu sáng
 2. Hệ thống điện nặng
 3. Hệ thống điện nhẹ
 4. Hệ thống cấp thoát nước
 5. Hệ thống thoát nước mưa

Đã hoàn thành