0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng Trống Đồng Palace

Chi tiết dự án
Khách hàng Cty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Địa điểm Trường Trinh, Thanh Xuân, Hà Nội
Quốc Gia Việt Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2015

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc

Mô tả công việc

  • Dự án: Trống Đồng Palace
  • Hạng mục: Thi công lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng
  • Đã hoàn thành