0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén

Thi công lắp đặt hệ thống khí nén Ramatex Bắc Ninh

Chi tiết dự án
Khách hàng INVESTCORP
Địa điểm Khu CN VSIP, Từ Sơn, Bắc Ninh
Quốc Gia Singapore
Tổng diện tích 10200m2
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2016

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Dự án:  Ramatex Bắc Ninh

Hạng mục: Hệ thống khí nén

Đã hoàn thành