0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Tổng quan nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Thi công lắp đặt hệ thống Scrubber Nhà máy Miwon

Chi tiết dự án
Khách hàng Công Ty TNHH Miwon
Địa điểm P. Thọ Sơn, TP Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Quốc Gia Hàn Quốc
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2016

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống cơ
  • 3: Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp
  • 4: Hệ thống điện cấp nguồn thiết bị

Mô tả công việc

Dự án:  Nhà máy Miwon

Tên dự án: Hệ thống Scrubber - Nhà máy Miwon

Hạng mục: 

  1. Thi công lắp đặt hệ thống xử lý khí thải công nghiệp
  2. Thi công lắp đặt hệ thống điện cấp nguồn thiết bị

Đã hoàn thành