0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Thi công lắp đặt hệ thống Utility nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty TNHH  Giấy Yuen Foong Yu
Địa điểm KCN Đồng Văn 2- Hà Nam
Quốc Gia Đài Loan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2019

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống khí nén

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công lắp đặt hệ thống Unity nhà máy giấy Yuen Foong Yu

Cung cấp thi công các hạng mục: 

  1. Hệ thống Utility
  2. Hệ thống hơi quá nhiệt steam Boiler
  3. Hệ thống khí nén

Đã hoàn thành