0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Tổng thể nhà máy Woosung

Thi công hệ thống cấp thoát nước

thi công lắp đặt phòng bơm

Thi công nhà máy Woosung

Chi tiết dự án
Khách hàng Công ty Woosung
Địa điểm KCN Tràng Duệ - TP Hải Phòng
Quốc Gia Hàn Quốc
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện 2016

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống xử lý nước thải
  • 4: Hệ thống hút và xử lý nước thải
  • 5: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Mô tả công việc

Cung cấp thi công lắp đặt phần cơ khí nhà máy Woosung

Hạng mục thi cung cấp thi công lắp đặt:

  1. - Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống nước cấp sinh hoạt
  2. - Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống thoát nước sinh hoạt
  3. - Cung cấp thi công lắp thiết bị vệ sinh cho nhà máy
  4. - Cung cấp thi công lắp phòng bơm (Cấp nước, thoát nước và hệ thống bơm Pccc).