0914.966.466

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4Ex

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN
 • Địa điểm: Bình Thuận
 • Quốc Gia: Việt Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Dự án:  Thi công hệ thống cấp thoát nước nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng

Hạng mục thi công cụ thể: 

 1. Hệ thống cấp thoát nước EP Building
 2. Hệ thống cấp thoát nước Main electric building
 3. Hệ thống thoát nước ngưng nhà tuabine

Đã hoàn thành