0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Air conditioning installation of substation at EMS & PCB Meiko factory

Air conditioning installation of substation at EMS & PCB Meiko factory

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Meiko Electronic Viet Nam
 • Địa điểm: Thach That - Quoc Oai Industrial Zone
 • Quốc Gia: Japan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống điện máy phát
 • 3: Hệ thống thông gió
 • 4: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

Project name: Air conditioning installation of substation
Owner : Meiko electronic Vietnam - Japanies company.
Factory type: Electronic production.
Scope of work:

 1. Install air conditioning system

Status: Completed