0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

BH Flex Vina Factory Overview

Installation of transformer 1250KVA

Constructing a 22KV medium-voltage cabinet

Installation of transformer 1250KVA

Install substation and High voltage system 22KV

Chi tiết dự án
Khách hàng BH Flex Vina Factory
Địa điểm Khai Quang Industrial Zone, Vinh Phuc
Quốc Gia Korea
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống điện máy phát
  • 3: Hệ thống trạm điện

Mô tả công việc

Project name: BH Flex Vina Factory
Owner: Korea company.
Design & Supply, installation Items:

  1. Substation & High voltage system.
  2. Renovation high voltage system at existing factory.

Status: Completed