0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Osawa factory overview

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

Install mechanical and electrical system Osawa Vietnam Factory

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Osawa Viet Nam Co. Ltd
 • Địa điểm: Dong Van II Industrial Zone, Ha Nam
 • Quốc Gia: Japan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống báo cháy
 • 3: Hệ thống thông tin liên lạc (Tele, Lan ...)
 • 4: Hệ thống CCTV (Camera, TV ...)
 • 5: Hệ thống âm thanh
 • 6: Hệ thống chống sét
 • 7: Hệ thống tiếp địa
 • 8: Hệ thống BMS
 • 9: Hệ thống cơ
 • 10: Hệ thống thông gió
 • 11: Hệ thống điều hòa
 • 12: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Mô tả công việc

Project name: Osawa Factory
Installation items:

 1. Fire alarm system
 2. Communication system (Tele, Lan…)
 3. CCTV system (Camera, TV...)
 4. Sound system
 5. Lightning protection system
 6. Earthing system
 7. Building Management System (BMS)
 8. Air ventilation system
 9. Air conditioning system
 10. Fire protection system

Status: Completed