0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install cooling chiller, cooling tower water system for MEIKO Factory

Supply & install chilled system, cooled water system of MEIKO Factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Meiko electronic Vietnam - Japanies company
Địa điểm Thach That - Quoc Oai Industrial Zone
Quốc Gia Viet Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống trạm điện
 • 3: Hệ thống BMS
 • 4: Hệ thống cơ
 • 5: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
 • 6: Hệ thống hơi quá nhiệt
 • 7: Hệ thống nước nóng

Mô tả công việc

Project name: ESD M&E WORK - 2 (Extention work)
Owner : Meiko electronic Vietnam - Japanies company.
Factory type: Electronic production.
Scope of work:

 1. Supply & install chilled water system
 2. Supply & install Cooled water system
 3. Supply & install new BMS system and renovation existing BMS system.
 4. Renovation hot water supply system.
 5. Supply & install steam drain system.
 6. Supply & install power suppy system.

Status: Completed