0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

FPT University Overview

Đại học FPT Hòa Lạc

Underground Cable for Lighting system

Installation of high-pressure illumination lamps

Install street lights

Outdoor lighting installation for FPT university

Chi tiết dự án
Khách hàng FPT company
Địa điểm Hoa Lac Hi-Tech Zone in Hanoi
Quốc Gia Viet Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
  • 3: Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà

Mô tả công việc

Project: FPT University
Owner: FPT company
Scope of work: 

  1. Supply, installation for outdoor lighting system 
  2. Street lights installation
  3. Install outdoor high voltage lamps
  4. Install garden decorate lightings.

Status: Completed

Tag: Install lighting system, M& E contractor