0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Pioneer Factory Overview

Pioneer Factory Overview

Installation Fire Protection System

Installation Fire Protection System

Installation Fire Protection System

Install mechanical item of Pioneer Vietnam Factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Tohoku Pioneer Company
Địa điểm Nomura Industrial Park, Hai Phong
Quốc Gia Japan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Project name: Pioneer Vietnam Factory.
Construction items:

  1. Domestic water supply system
  2. Domestic waste water supply system

Status: Completed