0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Installation Mechanical and electrical system Olympia school

Installation Mechanical and electrical system Olympia school

Installation Mechanical and electrical system Olympia school

Install mechanical and electrical of Olympia School

Chi tiết dự án
Khách hàng DREAM HOUSE., JSC
Địa điểm Trung Van Urban Area, Nam Tu Liem District, Ha Noi
Quốc Gia Viet Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống trạm điện
 • 4: Hệ thống chống sét
 • 5: Hệ thống cơ
 • 6: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 7: Hệ thống xử lý nước thải
 • 8: Hệ thống thông gió
 • 9: Hệ thống điều hòa
 • 10: Hệ thống hút và xử lý nước thải

Mô tả công việc

Phuhai M&E contractor is Supply & install m&e works at Olympia school:
Project name: The Olympia International School

Supply & Installation item:

 1. Water supply, hot water supply system.
 2. Sewage water system, Raining water drain.
 3. Air conditioning works.
 4. Ventilation works
 5. Electriacal works
 6. Lighting system, socket, switch
 7. Electrical substation system

Status: Completed