0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical for Power Logics Factory

Install mechanical and electrical of Power Logics Factory Project

Chi tiết dự án
Khách hàng Korea company
Địa điểm Khai Quang Industrial Zone, Vinh Phuc
Quốc Gia Korea
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thông gió
 • 4: Hệ thống điều hòa
 • 5: Hệ thống nước mềm RO
 • 6: Hệ thống khí Nitrogen
 • 7: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Project: Power Logics Factory
Owner: Korea company.
Design & Supply, installation Items:

 1. Install air conditioning system
 2. Install DI water supply system.
 3. Install Air compressor CDA
 4. Install Water supply and sewage.
 5. Install Nitrogen system (N2)

Status: Completed