0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Meiko Viet Nam Factory overview

Meiko Viet Nam Factory overview

Install mechanical and electrical works

Chi tiết dự án
Khách hàng Meiko Electronic Viet Nam
Địa điểm
Quốc Gia Japan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống điện máy phát
 • 4: Hệ thống trạm điện
 • 5: Hệ thống điện động lực
 • 6: Hệ thống báo cháy
 • 7: Hệ thống BMS
 • 8: Hệ thống cơ
 • 9: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 10: Hệ thống xử lý nước thải
 • 11: Hệ thống thông gió
 • 12: Hệ thống điều hòa
 • 13: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
 • 14: Hệ thống khí nén
 • 15: Hệ thống nước mềm RO

Mô tả công việc

Phuhai M&E contractor is partners of Meiko electronic Vienam has supply & install many mechanical and electrical items at factory Meiko:

 1. Installation of chiller systems, cooling water systems.
 2. Install m&e works of chemical warehouse.
 3. Install air conditioning system of PCB electrical room and FPC electrical room.
 4. Install m&e works of the Gold platting area (2FL).
 5. Install Air conditioning system for copper platting area (3FL).
 6. Install Clean Room Panel.
 7. Install m&e of secondary works (Mechancal & electrical works connect to production machine).
 8. Other m&e items....

Factory type: Electronic production

Status: Completed