0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Meiko Viet Nam Factory overview

Meiko Viet Nam Factory overview

Install mechanical and electrical works

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Meiko Electronic Viet Nam
 • Địa điểm:
 • Quốc Gia: Japan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống điện máy phát
 • 4: Hệ thống trạm điện
 • 5: Hệ thống điện động lực
 • 6: Hệ thống báo cháy
 • 7: Hệ thống BMS
 • 8: Hệ thống cơ
 • 9: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 10: Hệ thống xử lý nước thải
 • 11: Hệ thống thông gió
 • 12: Hệ thống điều hòa
 • 13: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
 • 14: Hệ thống khí nén
 • 15: Hệ thống nước mềm RO

Mô tả công việc

Phuhai M&E contractor is partners of Meiko electronic Vienam has supply & install many mechanical and electrical items at factory Meiko:

 1. Installation of chiller systems, cooling water systems.
 2. Install m&e works of chemical warehouse.
 3. Install air conditioning system of PCB electrical room and FPC electrical room.
 4. Install m&e works of the Gold platting area (2FL).
 5. Install Air conditioning system for copper platting area (3FL).
 6. Install Clean Room Panel.
 7. Install m&e of secondary works (Mechancal & electrical works connect to production machine).
 8. Other m&e items....

Factory type: Electronic production

Status: Completed