0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Installation Mechanical and electrical system Olympia school

Installation Mechanical and electrical system Olympia school

Installation Mechanical and electrical system Olympia school

Install mechanical and electrical of Olympia School

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: DREAM HOUSE., JSC
 • Địa điểm: Trung Van Urban Area, Nam Tu Liem District, Ha Noi
 • Quốc Gia: Viet Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống trạm điện
 • 4: Hệ thống chống sét
 • 5: Hệ thống cơ
 • 6: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 7: Hệ thống xử lý nước thải
 • 8: Hệ thống thông gió
 • 9: Hệ thống điều hòa
 • 10: Hệ thống hút và xử lý nước thải

Mô tả công việc

Phuhai M&E contractor is Supply & install m&e works at Olympia school:
Project name: The Olympia International School

Supply & Installation item:

 1. Water supply, hot water supply system.
 2. Sewage water system, Raining water drain.
 3. Air conditioning works.
 4. Ventilation works
 5. Electriacal works
 6. Lighting system, socket, switch
 7. Electrical substation system

Status: Completed