0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

HKT Factory Overview

HKT Factory

Safety training for workers in the water supply and drainage sector

Surface finishing workshop

Installation of mechanical parts of the pump station

Installation mechanical system HKT Factory

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: HKT Electronics Company
 • Địa điểm: Trang Due Industrial Zone, Hai Phong
 • Quốc Gia: Korea
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống thông gió
 • 4: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 5: Hệ thống khí nén
 • 6: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Project: Mechanical System HKT Factory

Installation items:

 1. Supply Installlation Domestic water supply system
 2. Supply Installlation Domestic waste water supply system
 3. Supply Installlation Air ventilation system
 4. Supply Installlation Fire protection system
 5. Supply Installlation Compressed air system 
 6. Supply Installlation Pump Room

Status: Completed