0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Woosung Factory Overview

Water supply and drainage system

installation Pump room

Installation Mechanical System Woosung Factory

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Woosung Company
 • Địa điểm: Trang Due Industrial Zone, Hai Phong
 • Quốc Gia: Korea
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống xử lý nước thải
 • 4: Hệ thống hút và xử lý nước thải
 • 5: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Mô tả công việc

Cung cấp thi công lắp đặt phần cơ khí nhà máy Woosung

Hạng mục thi cung cấp thi công lắp đặt:

 1. - Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống nước cấp sinh hoạt
 2. - Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống thoát nước sinh hoạt
 3. - Cung cấp thi công lắp thiết bị vệ sinh cho nhà máy
 4. - Cung cấp thi công lắp phòng bơm (Cấp nước, thoát nước và hệ thống bơm Pccc).