0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Pioneer Factory Overview

Pioneer Factory Overview

Installation Fire Protection System

Installation Fire Protection System

Installation Fire Protection System

Install mechanical item of Pioneer Vietnam Factory

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Tohoku Pioneer Company
 • Địa điểm: Nomura Industrial Park, Hai Phong
 • Quốc Gia: Japan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Project name: Pioneer Vietnam Factory.
Construction items:

 1. Domestic water supply system
 2. Domestic waste water supply system

Status: Completed