0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Nipro Pharma Factory Overview

Installation plumbing system for Nipro Pharma Factory

Installation plumbing system for Nipro Pharma Factory

Installation Fire Protection System

Install plumbing system for Nipro Pharma projcect

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Nipro Pharma Factory Phase 1
 • Địa điểm: VSIP Industrial Zome, Hai Phong
 • Quốc Gia: Japan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Name project: Nipro pharma Vietnam Factory phase 1, 2, 3.
Factory type: Pharma production.
Scope of work:

 1. Install fire fighting system (Hydrant & spinkler system)
 2. Install Water supply system.
 3. Install Sanitary system.
 4. Install Sewage water system.

Status: Completed