0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

BH Flex Vina Factory Overview

Installation of transformer 1250KVA

Constructing a 22KV medium-voltage cabinet

Installation of transformer 1250KVA

Install substation and High voltage system 22KV

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: BH Flex Vina Factory
 • Địa điểm: Khai Quang Industrial Zone, Vinh Phuc
 • Quốc Gia: Korea
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống điện máy phát
 • 3: Hệ thống trạm điện

Mô tả công việc

Project name: BH Flex Vina Factory
Owner: Korea company.
Design & Supply, installation Items:

 1. Substation & High voltage system.
 2. Renovation high voltage system at existing factory.

Status: Completed