0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Installation mechanical and electrical system Vinhomes Times City Park Hill – T37 Vinschool

Installation mechanical and electrical system Vinhomes Times City Park Hill – T37 Vinschool

Installation mechanical and electrical system Vinhomes Times City Park Hill – T37 Vinschool

Installation mechanical and electrical system for Vinhomes Times City Park Hill – T37 Vinschool

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Vin Group
 • Địa điểm: 458 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi
 • Quốc Gia: Viet Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống trạm điện
 • 3: Hệ thống thông tin liên lạc (Tele, Lan ...)
 • 4: Hệ thống CCTV (Camera, TV ...)
 • 5: Hệ thống cơ
 • 6: Hệ thống thông gió
 • 7: Hệ thống điều hòa
 • 8: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Mô tả công việc

Project: Vinhomes Times City Park Hill – T37 Vinschool

Construction items:

 1. Low voltage electrical system
 2. Install high voltage systems, substation
 3. Install heat ventilating & Air Conditioning System (HVAC)
 4. Install water supply, hot water supply and sewage water system
 5. Install fire fighting system

Status: Completed