0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

FPT University Overview

Đại học FPT Hòa Lạc

Underground Cable for Lighting system

Installation of high-pressure illumination lamps

Install street lights

Outdoor lighting installation for FPT university

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: FPT company
 • Địa điểm: Hoa Lac Hi-Tech Zone in Hanoi
 • Quốc Gia: Viet Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống chiếu sáng, ổ cắm, công tắc
 • 3: Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà

Mô tả công việc

Project: FPT University
Owner: FPT company
Scope of work: 

 1. Supply, installation for outdoor lighting system 
 2. Street lights installation
 3. Install outdoor high voltage lamps
 4. Install garden decorate lightings.

Status: Completed

Tag: Install lighting system, M& E contractor