0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Air conditioning installation of substation at EMS & PCB Meiko factory

Air conditioning installation of substation at EMS & PCB Meiko factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Meiko Electronic Viet Nam
Địa điểm Thach That - Quoc Oai Industrial Zone
Quốc Gia Japan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống điện máy phát
  • 3: Hệ thống thông gió
  • 4: Hệ thống điều hòa

Mô tả công việc

Project name: Air conditioning installation of substation
Owner : Meiko electronic Vietnam - Japanies company.
Factory type: Electronic production.
Scope of work:

  1. Install air conditioning system

Status: Completed