0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation of control cabinet

Installation of control cabinet

Installation of control cabinet

Design & install scrubber system of MEIKO Factory

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Japanies
 • Địa điểm: Thach That - Quoc Oai Industrial Zone
 • Quốc Gia: Viet Nam
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống điện máy phát
 • 3: Hệ thống cơ
 • 4: Hệ thống xử lý nước thải
 • 5: Hệ thống hút và xử lý nước thải

Mô tả công việc

Project name: Scrubber System for Inner Layer PCB 1F of Meiko electronic fatory
Scope of work: 

 1. Design and install scrubber system: Scrubber, PP pipe, Chemical fan, control of system
 2. Electrical power supply works.


Status: Completed