0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation scrubber system

Installation of control cabinet

Installation of control cabinet

Installation of control cabinet

Design & install scrubber system of MEIKO Factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Japanies
Địa điểm Thach That - Quoc Oai Industrial Zone
Quốc Gia Viet Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống điện
  • 2: Hệ thống điện máy phát
  • 3: Hệ thống cơ
  • 4: Hệ thống xử lý nước thải
  • 5: Hệ thống hút và xử lý nước thải

Mô tả công việc

Project name: Scrubber System for Inner Layer PCB 1F of Meiko electronic fatory
Scope of work: 

  1. Design and install scrubber system: Scrubber, PP pipe, Chemical fan, control of system
  2. Electrical power supply works.


Status: Completed