0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Construction of salt system (GC300)

Construction of salt system (GC300)

Installation of H2SO4 acid system (75%)

Construction of HCL (35%)

Install chemical system

Chi tiết dự án
Khách hàng Meiko Electronic Viet Nam
Địa điểm Thach That - Quoc Oai Industrial Zone
Quốc Gia Japan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống điện
 • 2: Hệ thống điện động lực
 • 3: Hệ thống cơ
 • 4: Hệ thống cung cấp hóa chất tự động cho sản xuất
 • 5: Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp

Mô tả công việc

Project name:  Supply & Install Chemical Auto Supply System for PCB1 factory of Meiko Vietnam.
Scope of work : 

 1. Installation of piping systems, pumps for chemical tanks:
 2. Construction of HCL (35%)
 3. Construction of chemical acid H2SO4 (75%)
 4. Execute GC300 chemical salt system
 5. Installation of cable ladder system and control cabinet
 6. Installation power system for power system

Status: Completed