0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Nipro Pharma Factory Overview

Installation plumbing system for Nipro Pharma Factory

Installation plumbing system for Nipro Pharma Factory

Installation Fire Protection System

Install plumbing system for Nipro Pharma projcect

Chi tiết dự án
Khách hàng Nipro Pharma Factory Phase 1
Địa điểm VSIP Industrial Zome, Hai Phong
Quốc Gia Japan
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • 4: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Name project: Nipro pharma Vietnam Factory phase 1, 2, 3.
Factory type: Pharma production.
Scope of work:

  1. Install fire fighting system (Hydrant & spinkler system)
  2. Install Water supply system.
  3. Install Sanitary system.
  4. Install Sewage water system.

Status: Completed