0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Vinh Hanh Factory Overview

Chiller water control system

Install chiller pump and pump for cooling tower cooling system

Installation of cooling tower cooling tower

Installation of cooling tower cooling tower

Installation of cold water chiller and compressed air system for plastic injection molding machine

Installation of chiller pump room, cooling

Installation chiller system, air compressor, cooling tower Vinh Hanh Factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Vinh Hanh Co., Ltd
Địa điểm Ha Nam Province
Quốc Gia Viet Nam
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống thông gió
 • 3: Hệ thống điều hòa
 • 4: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
 • 5: Hệ thống khí nén
 • 6: Hệ thống nước mềm RO
 • 7: Hệ thống khí Nitrogen

Mô tả công việc

Project: Vinh Hanh Factory

Design supply and installation of production auxiliary systems:

 1. Design and install pneumatic production system.
 2. Design cooling tower water system for production.
 3. Design chilled water chiller plant for production.
 4. Ventilation system for compressed air, auxiliary rooms.
 5. Water softening system for chiller, cooling tower.

Status: Completed