0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Execute utility system, plumbing

Construction and installation of technical piping system

Execute the cooling tower pumping room

Installation of cooling water system

Safety training for project workers

Installation of compressed air system

Construction and installation of water supply

Installation mechanical and electrical Halla Factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Halla Company
Địa điểm Trang Due Industrial Zone, Hai Phong
Quốc Gia Korea
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
 • 3: Hệ thống xử lý nước thải
 • 4: Hệ thống thông gió
 • 5: Hệ thống điều hòa
 • 6: Hệ thống hút và xử lý nước thải
 • 7: Hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • 8: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt
 • 9: Hệ thống khí nén
 • 10: Hệ thống nước mềm RO
 • 11: Hệ thống khí Nitrogen
 • 12: Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt

Mô tả công việc

Project: Halla Factory

Installation items: 

 1. Provide installation and installation of water supply systems
 2. Supply and install water drainage system
 3. Provide installation and installation of ventilation systems
 4. Provide installation of sanitary equipment for the factory
 5. Supply and install pump room (water supply, drainage and fire fighting pump system).
 6. Supply and install compressed air system
 7. Supply and install cooling tower cooling system
 8. Provide installation and connection of the production of utility systems for production (N2, Al, spray, gas, LPG ...)

Status: Completed