0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Woosung Factory Overview

Water supply and drainage system

installation Pump room

Installation Mechanical System Woosung Factory

Chi tiết dự án
Khách hàng Woosung Company
Địa điểm Trang Due Industrial Zone, Hai Phong
Quốc Gia Korea
Tổng diện tích
Tổng giá trị
Nội dung công việc
Năm thực hiện

Hạng mục công việc

  • 1: Hệ thống cơ
  • 2: Hệ thống cấp nước sinh hoạt
  • 3: Hệ thống xử lý nước thải
  • 4: Hệ thống hút và xử lý nước thải
  • 5: Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Mô tả công việc

Cung cấp thi công lắp đặt phần cơ khí nhà máy Woosung

Hạng mục thi cung cấp thi công lắp đặt:

  1. - Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống nước cấp sinh hoạt
  2. - Cung cấp thi công lắp đặt hệ thống thoát nước sinh hoạt
  3. - Cung cấp thi công lắp thiết bị vệ sinh cho nhà máy
  4. - Cung cấp thi công lắp phòng bơm (Cấp nước, thoát nước và hệ thống bơm Pccc).