0914.966.446

codienphuhai@gmail.com

phuhai - tổng thầu cơ điện

Nikkiso factory overview

Nikkiso factory overview

Install split air conditioner

Install floor standing air conditioner (water cool type)

Install mechanical system of Nikkiso Vietnam Factory Phase 2

Chiller installation

Install cooled water system

Install mechanical system of Nikkiso Vietnam phase 2 factory

 • Chi tiết dự án
 • Khách hàng: Nikkiso Vietnam
 • Địa điểm: Thang Long II Industrial Zone, Hung Yen
 • Quốc Gia: Japan
 • Tổng diện tích:
 • Tổng giá trị:
 • Nội dung công việc:

Hạng mục công việc

 • 1: Hệ thống cơ
 • 2: Hệ thống thông gió
 • 3: Hệ thống điều hòa
 • 4: Hệ thống làm mát nước chiller, tháp giải nhiệt

Mô tả công việc

Project name: Nikkiso Vietnam Factory Phase 2

Installation items:

 1. Air ventilation system
 2. Air conditioning system
 3. Cooling chiller, cooling tower

Status: Completed